Νέα

Newsletter nr 3

Here is our third newsletter (Ελληνική έκδοση σύντομα)! Ready to download and enjoy.
Read it here:  Update Newsletter 3 

Ενημερωτικό δελτίο 2

Εδώ είναι το δεύτερο ενημερωτικό μας δελτίο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Update Newsletter 2 (GREEK) 

Ενημερωτικό δελτίο 1

Εδώ είναι το πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο μεταφρασμένο στα ελληνικά. UPDATE Newsletter 1 Jan-June 2022 (GREEK)