UPDATE

User-friendly Practical Distance Active Training Experience

Målsætninger

Det generelle mål forfølges gennem indsamling, udvikling, gennemførelse og validering på tværnationalt plan af innovative metoder, værktøjer og praksis for digital undervisning, der anvendes til læring af erhvervskompetencer og praktisk indhold i erhvervsuddannelseskurser.

Forbedre undervisernes digitale og didaktiske kompetencer for at øge potentialet i fjernundervisning og berige og integrere F2F-uddannelsestilbuddet (blandet didaktik)

udvikle innovative metodologiske og teknologiske løsninger, der er bæredygtige og integrerede til læring af professionaliseringsindhold, som hovedsagelig omfatter praktiske og manuelle aktiviteter

Projektets strategier

At styrke og gennemføre et digitalt økosystem for erhvervsuddannelser ved at indsamle og udvikle digitale og teknologiske løsninger og styrke og ajourføre erhvervsuddannelseslærernes og -undervisernes digitale færdigheder.

Målgruppe

Projektets hovedmålgruppe består af 80 undervisere/lærere/undervisere/vejledere fra de erhvervsuddannelsesorganisationer, der er involveret i at tilbyde professionaliserende uddannelsesforløb (20 for hver partner).