UPDATE

User-friendly Practical Distance Active Training Experience

Eesmärgid

Üldeesmärk on koguda, arendada, rakendada ja valideerida riikidevahelisel tasandil uuenduslikke metoodikaid, vahendeid ja tavasid digitaalseks õpetamiseks, mida rakendatakse kutseoskuste õppimiseks ja kutsehariduse ja -koolituse praktilise sisu omandamiseks.

Koolitajate digitaalse ja didaktilise pädevuse suurendamine, et suurendada kaugõppe potentsiaali ning rikastada ja integreerida F2F-koolituse pakkumist (kombineeritud didaktika).

Töötada välja uuenduslik metoodiline ja tehnoloogiline lahendus, mis on jätkusuutlik ja integreeritud kutseõppe sisu õppimiseks, mis hõlmab peamiselt praktilisi ja manuaalseid tegevusi.

Projekti strateegiad

tugevdada ja rakendada kutseõppe digitaalset ökosüsteemi, mis põhineb digitaalsete ja tehnoloogiliste lahenduste kogumisel ja arendamisel ning kutsehariduse ja -koolituse juhendajate ja koolitajate digitaalsete oskuste ajakohastamisel.

Sihtrühm

Projekti peamiseks sihtrühmaks on 80 koolitajat/õpetajat/õpetajat kutsehariduse ja -koolituse organisatsioonidest, kes tegelevad kutseõppekavade pakkumisega (20 iga partneri kohta).